Shockwave

En kronisk smerte tilstand skyldes ofte dårligt ophelet væv efter en skade eller længerevarende overbelastning som fører til slitage af sener og muskler.

Ved anvendelse af shockwave terapi påvirkes vævet så kraftigt, at den kroniske skade bliver bragt tilbage til et stadie, der minder om den akutte fase. Herefter kan en normal opheling ske.
Selve behandlingen består af en 10-15 min. serie af trykbølger, som påføres det beskadigede væv. Resultatet er at kroppens væv, sener og muskler, bliver påvirket sådan at den kroniske skade bringes tilbage til en akut fase. Herved får kroppen mulighed for at påbegynde ophelingen på ny på en mere hensigtsmæssig måde.

Typiske lidelser Shockwave kan benyttes til:

• Tennisalbue eller golfalbue
• Skuldersmerter med eller uden forkalkning af sene
• Smerter i hæl og fodbuen med eller uden hælspore
• Fortykkelse og arvæv af achillessenen
• Løberknæ eller springerknæ
• Kroniske triggerpunkter / muskel myoser
• Dupuytrens kontraktur (Kuskefingre, hvor fingrene trækker sig sammen)
• Andre kroniske lidelser

Der er således tale om en række indikationer, hvor det tidligere kunne komme på tale at søge til blokadebehandling eller i nogle tilfælde kirurgisk behandling.
Chokbølgeterapi er en effektiv behandlingsform, som har begrænsede bivirkninger. Afhængig af behandlingsområde og patientens smertetærskel vil der kunne opstå ømhed, lettere ødem, blå mærker og smerte under behandlingen, som skyldes den energi og tryk der overføres til vævet.
Et normalt behandlingsforløb består af 3-5 behandlinger.

Se venligst gældende prisliste.