Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på det.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken og vi går derfor meget op i at patientsikkerheden er i orden.

 

Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt (en såkaldt utilsigtet hændelse), vil vi gerne vide det.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser i pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre”:

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

 

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:

https://stpk.dk

 

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:

https://pebl.dk/